همّت عالی ز فَلَک بگذرد
مرد به همّت ز مَلَك بگذرد
بالاترین همّت عالی :0 ریال

خیّر گرامی، شما نیز می توانید با تکمیل فرم زیر، نامتان را جزء خریداران تابلو بالا با همت عالی تان ثبت نمائید.
            ریال